Ilvesveikkojen ansiomerkit

Ilvesveikot on kehittänyt oman ansiomerkkijärjestelmänsä, jotta toiminassa kunnostautuneita voitaisiin muistaa asianmukaisella ja persoonallisella tavalla. Eri ansiomerkeistä ja -risteistä sekä Hopeailveksestä on olemassa Ilvesveikkojen hallituksen, Harmaan Ilveksen, pysyväisasiakirja vuodelta 1990, jossa on määritelty perusteet eri merkkien myöntämiselle. Muut tässä esiteltävät merkit ovat ajan myötä käyttöön otettuja ja niiden myöntämisperusteita on tähän avannut Eero Pehkonen.

Ilvesveikkojen ansiomerkkien myöntämisestä päättää lippukunnanjohtaja, joka myös vastaa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten merkkien hakemisesta aktiivisille veikoille.

Lippukunnan hallitus on kokouksessaan 8.12.2014 vahvistanut seuraavat päivitetyt ansiomerkkiohjeet:

1. ANSIOMERKIT

Merkki: maltanristi ilvestunnuksella ja partioliljalla.

Kantopaikka: partiopaidan oikeassa taskulaskoksessa keskellä.

1.1. Pronssinen ansiomerkki

Voidaan myöntää lippukunnassa vähintään vuoden toimineelle 12 vuotta täyttäneelle partiolaiselle, joka on osallistunut säännöllisesti ja aktiivisesti Ilvesveikkojen toimintaan.


Ilvesveikot:

 • Lippukunnan jäsen

 • Toiminut partiopoikana Ilvesveikoissa vähintään vuoden ja osallistunut tänä aikana aktiivisesti ja säännöllisesti Ilvesveikkojen toimintaan.

Muut:

 • Kunniajäsenille merkiksi lippukuntaan kuulumisesta

 • Hallituksen harkinnan mukaan yleensä vähintään vuoden kestäneestä suhteesta lippukuntaan.

1.2. Hopeinen ansiomerkki

Voidaan myöntää lippukunnassa vähintään viisi vuotta toimineelle 15 vuotta täyttäneelle partiolaiselle, joka on osallistunut säännöllisesti ja aktiivisesti Ilvesveikkojen toimintaan.

Ilvesveikot:

 • Lippukunnan jäsen

 • Vähintään 15 vuotta vanha

 • Toiminut partiopoikana ilvesveikoissa vähintään viisi vuotta ja osallistunut tänä aikana aktiivisesti ja säännöllisesti Ilvesveikkojen toimintaan, tai toiminut johtajatehtävissä vähintää kaksi vuotta, tai toiminut vaativissa johtajatehtävissä vähintään vuoden.

Muut:

Hallituksen harkinnan mukaan yleensä vähintään viisi vuotta kestäneestä suhteesta lippukuntaan.

2. ANSIORISTIT

Merkki: Ansioristi on 40 x 40 mm tummanvihreä, emaloitu Yrjön risti, jonka keskuskuviona on ympyräristi ilvestunnuksella. Ansioristit on numeroitu.

Nauha: 30 mm leveä keltavihreä. Ansioristiin kuuluu nauhalaatta.

Kantopaikka: Partiopaidan vasemman taskun yläpuolella.

2.1. Hopeinen ansioristi

Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle useiden vuosien ansioituneesta toiminnasta lippukunnan hyväksi tai pitkäaikaisesta toiminnasta erilaisissa Ilvesveikkojen projekti- ja muissa johtajatehtävissä. Hopeinen ansioristi voidaan myöntää myös Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenelle useita vuosia kestäneestä aktiivisesta lippukuntaa tukevasta toiminnasta tai ulkopuoliselle hänen Ilvesveikoille tekemästään huomattavasta lahjoituksesta yms. tai muuten lippukuntaa tukevasta teosta tai toiminnasta.

Ilvesveikot:

 • Lippukunnan jäsen

 • Partiojohtaja

 • Useiden (6–8) vuosien ansioitunutta toimintaa johtajatehtävissä Ilvesveikoissa.

 • Tai aktiivista ansioitunutta toimintaa erilaisissa Ilvesveikkojen projekteissa, kuten esimerkiksi leirit ja Hiipivä Haamu.

Myönnetty seuraaville henkilöille: Jyrki Salmi (1991), Mikko Hörkkö (1991), Juhana Tulkki (1994), Heikki Hakala (1994), Heikki Karjalainen (1994), Eila Muhonen (1994), Perttu Ijäs (1996), Tapani Tulkki (1997), Risto Metsäniitty (1998), Martti Heinänen (2000), Sakari Leino (2000), Ville Salo (2003), Petri Sajari (2004), Mikael Wathén (2007), Eero Pehkonen (2007), Arttu Piipponen (2009), Putte Huima (2009), Grigori Fedorets (2014), Lauri Kaski (2020), Ville Hautala (2021).

2.2. Kultainen ansioristi

Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle poikkeuksellisen pitkään ja erityisen ansioituneesta toiminnasta lippukunnan hyväksi tai poikkeuksellisen pitkäaikaisesta toiminnasta erilaisissa Ilvesveikkojen projekti- ja muissa johtajatehtävissä.

Kultainen ansioristi voidaan myöntää myös Ilvesveikkojen kannatusyhdistyksen jäsenelle poikkeuksellisen pitkään kestäneestä huomattavan aktiivisesta lippukuntaa tukevasta toiminnasta tai ulkopuoliselle hänen Ilvesveikoille tekemästään erittäin huomattavasta lahjoituksesta tai yms. muuten lippukuntaa tukevasta teosta tai toiminnasta.

Ilvesveikot:

 • Lippukunnan jäsen

 • Partiojohtaja

 • Poikkeuksellisen pitkästä (yli 10 vuotta) ansioituneesta toiminnasta johtajatehtävissä Ilvesveikoissa

Myönnetty seuraaville henkilöille: Paavo Aulio (1991), Niilo Hakonen (1994), Tapani Tulkki (2004), Heikki Karjalainen (2007), Arttu Piipponen (2014), Sakari Leino (2021).

3. HOPEAILVES

Merkki: Hopeailves on hopeoitu noin 80 mm pitkä ilves, jota kannetaan 40 mm leveässä keltavihreässä nauhassa.

Hopeailvekseen kuuluu nauhalaatta.

Hopeailves voidaan myöntää lippukunnan tehtävissä esimerkillisesti useita vuosikymmeniä toimineelle ilvesveikkopersoonalle. Esityksen hopeailveksen myöntämisestä tekee hallitus ja päätöksen myöntämisestä Ilvesveikkojen kokous, jolloin kutsussa on mainittava asiasta.

Ei myönnetty toistaiseksi.

4. ILVESVEIKKOJEN STANDAARI

Lippukunnan standaari voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle pitkäaikaisesta ja merkityksellisestä toiminnasta ilvesveikkojen hyväksi, mikä tarkoittaa merkittävää taloudellista tai henkistä tukea lippukunnalle, kannatusyhdistykselle tai muulle lippukunnan kannalta olennaiselle taholle.

Tällaista tukea voi olla esimerkiksi säännöllinen lahjoitustoiminta tai tilojen tai materiaalin luovuttaminen käyttöön.

Merkityksellisen toiminnan voidaan katsoa vaikuttaneen oleellisesti lippukunnan toimintaedellytyksiin.

5. HAAMU-PLAKETIT

Haamuplaketti on ansiomerkeistä poiketen enemmänkin todiste Ilvesveikkojen myöntästä arvonimestä. Tulla kutsutuksi kunniahaamuksi tai erikoishaamuksi onkin monen partiolaisen ja ei-partiolaisen pitkäaikainen haave.

5.1. Kunniahaamu-plaketti

Kunniahaamu-plaketti voidaan myöntää ulkopuoliselle ei-partiolaiselle pitkäaikaisesta toiminnasta Hiipivän Haamun hyväksi, esimerkiksi toimimalla kilpailun suojelijana.

Myönnetty seuraaville henkilöille: Olli Aulio (1994), Raimo Ilaskivi (1994), Risto Metsäniitty (1994), Kari Rahkamo (1994), Juha Sipilä (1994), Eva-Riitta Siitonen (2004).

5.2. Erikoishaamu-plaketti

Erikoishaamu-plaketti voidaan myöntää partiolaiselle pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta toiminnasta Hiipivän Haamun hyväksi.

Myönnetty seuraaville henkilöille: Perttu Ijäs (1994), Tapani Tulkki (1994), Ville Salo (2004), Lauri Kaski (2004), Eero Pehkonen (2009), Arttu Piipponen (2009), Heikki Salmikivi (2009), Arttu Talvitie (2009).

6. VELJESKUNTASORMUS

Veljeskuntasormus on tunnustus pitkäaikaisesta toiminnasta Ilvesveikoissa. Pääsääntöisesti sormus hankitaan osto-oikeutta vastaan. Erityisistä syistä sormus voidaan myöntää ansiomerkkinä.

6.1. Osto-oikeus

(otettu käyttöön 10.10.2004)

Osto-oikeus veljeskuntasormukseen voidaan myöntää pitkäaikaiselle täysi-ikäiselle ilvesveikolle, joka on aktiivisesti osallistunut lippukunnan toimintaan.

Osto-oikeus voidaan myöntää ilvesveikolle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

 • Täysi-ikäinen, vuosia lippukunnassa toiminut johtaja

 • Osoittaa sanoillaan ja teoillaan olevansa ylpeä ilvesveikkoudestaan

 • Omalla panoksellaan ylläpitää ilvesveikko-henkeä.

6.2. Ansiomerkkinä myönnettävä sormus

(otettu käyttöön 10.10.2004)

Erityisistä syistä Veljeskuntasormus voidaan myöntää ansiomerkkinä. Tällöin katsotaan, että henkilö on osoittanut pitkään jatkuneella partiourallaan erityistä vaeltajahenkisyyttä ja osamista niiden partiotaitojen saralla, jotka ovat tehneet Ilvesveikoista merkittävän eräpartolippukunnan.

Ansiomerkkeinä jaettavat Veljeskuntasormukset on numeroitu.

Myönnetty seuraaville henkilöille:

1994: 1-4

2004: Matti Rekonen (5), Martti Heinänen (6), Petteri Lankinen (7), Antti Laukkanen (8)

2007: Pekka Pehkonen (9)

7. Suhde muihin merkkeihin

Ansiomerkkien hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää harkintaa tukemaan on määritetty seuraava ohjeellinen merkkien hakemisjärjestys.

 • Sudenpääsolki

 • Päpa:n tarpojasolki

 • Ilvesveikkojen pronssinen ansiomerkki (lippukuntaan lapsena tai nuorena tullut)

 • PäPa:n ansiosolki

 • Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki (lippukuntaan lapsena tai nuorena tullut)

 • Mannerheim-solki II (aatemerkki) /

 • Pyhän Yrjön solki

 • Veljeskuntasormus ansiomerkkinä

 • Mannerheim-solki I (aatemerkki)

 • Ilvesveikkojen hopeinen ansiomerkki (lippukuntaan aikuisena tullut)

 • PäPa:n pronssinen ansiomitali

 • SP:n pronssinen ansiomitali

 • PäPa:n hopeinen ansiomitali

 • SP:n hopeinen ansiomitali

 • Ilvesveikkojen hopeinen ansioristi

 • PäPa:n kultainen ansiomitali

 • Ilvesveikkojen kultainen ansioristi

 • PäPa:n hopeinen ansioristi

 • SP:n hopeinen ansioristi

 • PäPa:n kultainen ansioristi

 • SP:n kultainen ansioristi

 • SP:n suuri ansioristi

 • Hopeajoutsen/Hopeasusi (aatemerkki)

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansioristi

Kultainen ansioristi

Haamuplaketti

Veljeskuntasormus