Mitä partio on?

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Tiivistettynä partio on harrastus, jossa jokaisen kehitystä ja kasvua pyritään tukemaan yksilölllisellä tasolla. Partio ei ole kilpalaji!

Partiolaisten vahva arvopohja määritellään partioihanteissa: partiolainen kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä, on luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen, kehittää itseään ihmisenä ja etsii elämän totuutta. Arvot tiivistyvät partiolupauksessa, jonka antaessaan jokainen partiolainen sitoutuu niihin.

Partiotoiminta tapahtuu pienissä, noin 5-8 hengen ryhmissä. 7-9-vuotiaat toimivat aikuisten vetämissä kolkkaparvissa. 10-12-vuotiaat toimivat seikkailijalaumoissa ja 13-14-vuotiaat tarpojavartioissa. Tämän jälkeen toiminta jatkuu samoajina ja vaeltajina. Vartioilla ja parvilla on vähintään kaksi johtajaa, jotta retkilläkin voidaan varmistua toiminnan turvallisuudesta ja jotta toiminnan suunnittelu olisi mahdollisimman mielekästä.

Partiotoiminnasta Ilvesveikoissa voit lukea omalta sivultaan. Lisää partiotoiminnasta löytyy Suomen Partiolaisten verkkosivuilta www.partio.fi.