Perustietoa Ilvesveikoista

Mitä partio on?

Suomen Partiolaisten yleiset kasvatustavoitteet kuvaavat partiota näin:

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua
ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Tiivistettynä, partio on harrastus jossa jokaisen kehitystä ja kasvua pyritään tukemaan yksilölllisellä tasolla. Partio ei ole kilpalaji!

Mitä on partiotoiminta Ilvesveikoissa?

Partiossa kokoonnutaan viikottain kokooontumispaikalla eli partiokololla. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja oman ikäisistä partiolaisista koostuvan ryhmän kanssa. Aktiviteettien kautta opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista. Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä.

Ilvesveikot toimii partion paikallisena yksikkönä eli lippukuntana Töölössä ja Pasilassa. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua partiotoimintaan. Ilvesveikot on erähenkinen lippukunta, jossa toiminta suuntautuu luonnossa liikkumiseen ja erätaitoihin jopa hieman enemmän kuin muissa lippukunnissa. Ilvesveikot on esimerkiksi yksi niistä harvoista lippukunnista, joka järjestää vuosittain telttamajoitukseen perustuvan talvileirin tammikuussa - tosin vasta hieman kokeneemmille partiolaisille.

Miten Ilvesveikot eroaa muista partiolippukunnista?

Olemme perinteikäs erälippukunta. Ilvesveikot on perustettu jo 1934, ja pitkä toiminta on luonut vankan pohjan jokapäiväiselle partiotoiminnalle. Ilvesveikko erottuu muista partiolaisista erityisesti Ilvesveikko-henkensä avulla. Ilvesveikot on saanut mainetta myös kilpailuhenkisenä lippukuntana - järjestämme partiotaitokilpailu Hiipivän Haamun, joka kokoaa tuhansia partiolaisia mukaan aina marraskuussa. 

Pitkä toiminta on mahdollistanut myös erinomaiset ympäristöt partiotoiminnalle. Kolomme Töölössä ja Pasilassa sekä kämppämme ja laavumme Veikkolassa ovat loistavia paikkoja harrastaa partiota, eikä moni lippukunta pysty samaan. Ilvesveikot on tunnettu joukkio myös lippukunnan ulkopuolella - Veikkoja on toiminut ollut niin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnanjohtajina kuin perustamassa Leikkitoimikuntaa.